GİZLİLİK POLİTİKASI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır), www.turkishmuseums.com adlı web sitesi (bundan böyle “web/internet sitesi” olarak anılacaktır.) ile Türk kültürel mirasını korumayı ve bu mirası ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmayı amaçlamaktadır.

Bakanlık olarak siz ziyaretçilerimizin gizliliğinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle size ait verilerin Bakanlık tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında size gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğu hedefliyoruz. 

2. KİŞİSEL VERİLER

Bakanlık, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup  www.turkishmuseums.com adlı web/internet sitesi vasıtasıyla bir hesap oluşturmanız, bir form doldurmanız, tarafınıza e-bülten gönderilmesini talep etmeniz, görüş ve önerilerinizi paylaşmak istemeniz hallerinde, Bakanlık ile paylaştığınız ad-soyad ve e-posta adresi verileriniz, Bakanlık tarafından otomatik olarak ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Web/internet sitesi üzerinden elde edilen kişisel verileriniz; Bakanlığa ait web sitesi kapsamında hazırlanan e-bülten yayınlarının tarafınıza gönderilmesi, web/internet sitesinin kuruluş amacı olan müze ve örenyerleri ile  ilgili bilgilendirme, müze ve örenyerlerine yönelik program, proje, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirici ve tanıtıcı içeriklerin iletilebilmesi, görüş ve önerileriniz doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve GDPR’ın 6. maddesinde düzenlenen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Kanun ve GDPR kapsamında kişisel verilerin korunması, işlenmesi, aktarılması ve saklanması hususları ile ilgili detaylı bilgiye,  Turkish Museums Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. ELEKTRONİK İLETİLER

Kamu Tüzel Kişisi olan Bakanlık tarafından, web sitesi aracılığıyla Türk kültürel mirasının korunması ve bu mirasın ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılması amaçlanmakta olup, kişisel veriler başlıklı 2. maddede ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve talebiniz üzerine, müze ve ören yerlerine ilişkin bilgilendirici ve tanıtıcı elektronik iletiler gönderilebilir. İletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza elektronik ileti gönderilmesi halinde, gönderilen iletilerdeki seçenekler aracılığıyla söz konusu iletilerin durdurulmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda söz konusu talebiniz Bakanlık tarafından yerine getirilecektir.

4. BAĞLANTILAR

Web/internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir kontrolü bulunmadığından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

Bağlantı verilen internet sitelerinde; erişiminizden, site içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım, ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.

5. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında web sitesi, çerezler aracılığıyla sizi tanımakta olup Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgilere ulaşmak için, Çerez Politikası adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, Bakanlık’a ait Turkish Museums web/internet sitesindeki hizmetleri kullanarak, Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususları kabul etmiş sayıldığınızı ve Turkish Museums Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nin işbu Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz parçası olduğunu belirtmek isteriz. 

Menu
English
Login